Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácií pozýva zástupcov organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektových manažérov, finančných manažérov a finančných riaditeľov, zástupcov projektových centier a zamestnancov účtovných oddelení na seminár, ktorý sa bude konať

dňa 25. 4. 2014
od 8:30 do 11:30
v Bratislave - Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o finančných a právnych pravidlách, podľa ktorých sa riadi program Horizont 2020.

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri, finanční manažéri a finanční riaditelia, zástupcovia projektových centierzamestnanci účtovných oddelení.

Program nájdete tu

Na podujatie sa môžete prihlásiť cez tento formulár: https://docs.google.com/forms/d/1FX8_UDBEjYzESbe1tgZj53Fu5clO_skBOj0YwhIZ9GA/viewform