Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 28. 11. 2005 – 29. 11. 2005 boli zástupcovia STU pozvaní na prezentáciu aktivít univerzity (Präsentation der Leistungen und Möglichkeiten der STU Bratislava) do Rakúska. Vzhľadom na rozvíjajúci sa automobilový priemysel v stredoeurópskom regióne boli prizvaní predovšetkým zástupcovia Strojníckej fakulty. Prorektor prof. Robert Špaček prezentoval predovšetkým výchovnú a výskumnú činnosť školy. Pripomenul aj jej bohatú históriu a v číslach poukázal na počty pracovníkov, študentov, výskumných projektov a rozpočet školy. Dekan Strojníckej fakulty doc. Karol Jelemenský sa vo svojej prednáške orientoval na štruktúru fakulty, konkretizoval študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia, predstavil zameranie výskumu na fakulte a niektoré projekty, ktoré sa realizujú hlavne v rámci spolupráce s automobilovým priemyslom.