Prejsť na obsah
Verejnosť
DOKTORANDI POZOR!!!

 

Sekcia európskych záležitostí MŠ SR (SEZ MŠ SR) hľadá šikovných mladých ľudí z radov doktorandov na výpomoc pri administrácii projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu za zaujímavé finančné ohodnotenie.

 

Náplň práce:

        administratívna kontrola žiadostí o platbu a formálna kontrola žiadostí o platbu a dokladov

 

Vzdelanie:

        ekonomické vzdelanie vítané

 

Miesto výkonu práce:

        SEZ MŠ SR, Hanulova 5/B, Bratislava - Dúbravka

 

Kontaktné osoby:

Ing. Ján Bruncko                        02/69202224     jan.bruncko@minedu.sk

 

A PREČO?

Je to neopakovateľná šanca priamo sa podieľať na administrácii projektov, žiadostí o platbu, a tým získať nezaplatiteľné skúsenosti, ktoré môžu byť ďalej využité pri tvorení projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2007-2013.