Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademický senát STU v Bratislave vás

dňa 17. marca 2014 o 14.00 hod.

pozýva

do Auly Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul.

na stretnutie akademickej obce STU

Program:

1/ Správa o činnosti AS STU za rok 2013 (predseda AS STU)

2/ Správa o činnosti STU za rok 2013 (rektor STU)

3/ Diskusia