Prejsť na obsah
Verejnosť

Alumni klub STU pozýva na 74. Rozhovory s vedou.

Hosťom bude  Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., vedúci Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla, spoločného pracoviska ÚACh  SAV, TnUAD a RONA, a.s..

Téma besedy:

Keramika – neznámy svet materiálov

Miesto a čas:

utorok 3. októbra 2017 o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke rektora STU, 3.posch., Vazovova 5.

______________________________________________


Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pozýva do septembrovej  vedeckej kaviarne.

Hosťom bude: vedec,  biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Téma Vedecké kaviarne Veda v CENTRE:

Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

Diskutovať  sa bude o minulom i súčasnom vývoji tatranských plies v kontexte morfodynamických procesov v ich povodiach. Téma sa viaže na Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj 2017, ktorý sa zameriava najmä na ochranu životného prostredia, na ochranu prirodzených procesov v prírode a na biodiverzitu s ohľadom na rozvoj tzv. mäkkej turistiky, ktorá nepoškodzuje prírodné prostredie.

Miesto a čas: 

štvrtok 28. 9. 2017 o 17.00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke.