Prejsť na obsah
Verejnosť
Centrum Kariérneho Poradenstva STU a spoločnosť Natek opäť pozývajú všetkých študentov STU na tohtoročné posledné stretnutie zamerané na pomoc študentom pri uplatnení sa na trhu práce doma i v zahraničí.
 
Stretnutie sa uskutoční: 2. decembra 2008 o 13:00 h v zasadačke E 325 na 2. poschodí v budove Rektorátu STU, Vazovova 5, Bratislava.

Forma stretnutia: prezentácie, individuálne a skupinové konzultácie, simulácie osobných pohovorov, Assessment Center, rôzne kreatívne aktivity „šité na mieru“ a nástroje a metódy, ktoré pomáhajú pri profesionálnej orientácii.
 
Odporúčame priniesť:
- draft CV na USB  kľúči
Na Vaše otázky bude odpovedať: Ing. Zuzana Pišteková (HR and Recruitment Manager)

Na stretnutie s Vami sa teší Centrum Kariérneho Poradenstva a spoločnosť Natek!