Prejsť na obsah
Verejnosť

Útvar medzinárodných vzťahov STU v dňoch 1.12.2015 - 3.12.2015 a 10.12.2015 uskutoční  prezentácie možností vycestovania študentov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2016/17 v nasledovných termínoch a miestnostiach:


Termíny:

• 1. 12. 2015 (utorok), 14.00 hod., aula akademika Bellu na SvF

• 2. 12. 2015 (streda), 10.30 hod., miestnosť BC-300 na FEI

• 3. 12. 2015 (štvrtok), 10.00 hod.,miestnosť T201 na MTF STU, Bottova ul.

• 10. 12. 2015 (štvrtok), 15.00 hod., miestnosť CH-15 na FCHPT

.

Viac info: plagát