Prejsť na obsah
Verejnosť

Útvar medzinárodných vzťahov STU v dňoch 20.11.2017, 21.11.2017 a 30.11.2017 uskutoční prezentácie možností vycestovania študentov (štúdium a pracovné stáže) a budúcich absolventov (pracovné stáže) v rámci programu Erasmus+v akademickom roku 2018/19.

Študenti sa môžu zúčastniť na ktorejkoľvek prezentácii podľa svojich časových možností. Prezentácie sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

• 20.11.2017 (pondelok), na FEI STU, 10.00 hod, miestnosť AB 150

• 20.11.2017 (pondelok), na FEI STU, 14.00 hod, miestnosť BC 300

• 21.11.2017 (utorok), na FCHPT STU, 10.00 hod, miestnosť NB CH12

• 21.11.2017 (utorok), na SjF STU, 14.00 hod, miestnosť S4

• 30.11.2017 (štvrtok), na MTF STU v Trnave, 10.00 hod, miestnosť T-032