Prejsť na obsah
Verejnosť

Poverený rektor STU Oliver Moravčík dnes slávnostne odovzdal Plakety STU prof. Ing. Jozefovi Janovcovi, DrSc. a prof. Ing. Jánovi Murgašovi, PhD. Súčasne odovzdal blahoprajné listy novým profesorom, ktorých prezidentka  Zuzana Čaputová vymenovala 22. apríla 2021, a tiež dekréty novovymenovaným docentom. 

Plakety STU odovzdal poverený rektor Oliver Moravčík prof. Ing. Jozefovi Janovcovi, DrSc. z Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave pri príležitosti jeho životného jubilea a

prof. Ing. Jánovi Murgašovi, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky v Bratislave takisto pri príležitosti jeho životného jubilea.

Blahoprajné listy si z rúk profesora Moravčíka prevzali

prof. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

profesor v odbore teoretická elektrotechnika na Ústave elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

profesor v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre geotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a

prof. Ing. Michal Masaryk, PhD.

profesor v odbore energetické stroje a zariadenia na Ústave energetických strojov a zariadení Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Menovacie dekréty si prevzali aj noví docenti

doc. Ing. Jarmila Degmová, PhD.

docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania fyzikálne inžinierstvo na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Miroslav Hagara, PhD.

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektronika na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Erik Vavrinský, PhD.

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektronika na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Branislav Vrban, PhD.

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania jadrová energetika na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a

doc. Ing. Daniel Valúch, PhD.

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektronika na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (osobne sa nezúčastnil pre momentálne pôsobenie vo Švajčiarsku).

Slovenská technická univerzita má veľký potenciál a verím, že práve naši profesori a docenti budú tou hybnou silou, ktorá nás bude posúvať k vytýčeným métam. Výsledky, ktoré dosahujete vo vašich dominantných oblastiach, sú pridanou hodnotou, ktorá pomáha k zviditeľneniu STU doma i vo svete. Je preto namieste, aby ste so sebou strhli aj ďalších, najmä mladých nadaných študentov, snažili sa získať postdoktorandov z domova i zahraničia,“ povedal v príhovore k novým profesorom a docentom poverený rektor STU Oliver Moravčík a zaželal všetkým veľa úspechov.