Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU vyhlasuje už štvrtýkrát internú univerzitnú súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta. Spolu 15 postdoktorandov absolvovalo alebo ešte absolvuje dvojročný pobyt na STU. Docenti, profesori a výskumní pracovníci (vedecký kvalifikačný stupeň IIa a I) STU majú príležitosť zapojiť sa do prvého kola súťaže a pripraviť návrh na postdoktorandské témy, orientované na uspokojovanie kľúčových spoločenských potrieb, smerovaných tematicky na stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3).

Po vybraní najlepších tém na postdoktorandské pracovné pobyty bude vyhlásená výzva na ich obsadenie s predpokladaným nástupom od 1. 9. 2017.

Uzávierka podávania návrhov: 15. 5. 2017

Bližšie informácie k súťaži, žiadosť ako aj smernicu, nájdete na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191