Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum projektovej spolupráce PriF UK (CPS+) pozýva záujemcov na informačný seminár Posilnenie medzinárodnej projektovej spolupráce bratislavských univerzít v kontexte aktuálnej výzvy OP Výskum a vývoj „Podpora centier excelentnosti“, ktorý sa bude konať dňa 1. júla (utorok) 2008.

Seminár je venovaný aktuálnej výzve Operačného programu Výskum a vývoj (Opatrenie č. 4.1), ktorá bude priblížená z pohľadu špecifík a potrieb bratislavských univerzít. Odbornými lektormi seminára sú pracovníci Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy. Registrovaní účastníci seminára obdržia podporné materiály v tlačenej forme.

Od odborných pracovníkov Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy, dostalo CPS+ možnosť poslať im vopred otázky, ktoré by ste im radi položili. Na seminári budú poskytnuté odpovede.  Otázky je potrebné zasielať organizátorom  podujatia čím skôr (najneskôr však do 26. 6. 2008) na adresu suchova@fns.uniba.sk

Začiatok podujatia je o  9:30 hod. Seminár sa uskutoční na PriF UK, Mlynská dolina (oproti Botanickej záhrade).

V prípade záujmu o účasť na seminári  vyplňte návratku a pošlite najneskôr do 27. júna (štvrtok) na adresu suslikova@fns.uniba.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Pozvánka na podujatie 

Bližšie informácie o výzve nájdete na http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/  .