Prejsť na obsah
Verejnosť

Medzi nové internetové stránky z oblasti vedy a výskumu patrí aj portál www.strinet.sk.  Pod názvom STRINet sa skrýva Slovenská výskumno-vývojová a inovačná sieť, ktorú buduje Slovenská technická univerzita v Bratislave za finančnej podpory Európskeho sociálneho fondu. Jej cieľom je vytvoriť platformu, ktorá zviditeľní subjekty výskumu, vývoja a inovácií, ale aj podnikateľov a firiem pracujúcich s inováciami na úrovni expertných pracovísk.

STRINet je sieť, ktorá sa neustále rozrastá o nových členov.

Kontakt: info@strinet.sk.