Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave ponúka na prenájom 22 parkovacích miest  pre osobné motorové vozidlá v lokalite Bratislava, k. ú. Staré Mesto – Vazovova ul. č. 5. Parkovacie miesta sú opatrené uzamykateľnými stĺpikmi. Cena ročného nájomného za jedno parkovacie miesto je 40 000.- Sk.

Bližšie informácie na č. t. 57294244,57294308,
resp. osobne na rektoráte STU, Oddelenie prevádzky.