Prejsť na obsah
Verejnosť

EPFL - "École Polytechnique Féderále de Lausanne" otvára novú štipendijnú schému EPFL Fellows.

V rámci tohto nového medzinárodného štipendijného programu pre post-doktorandov je ceiľom EPFL pritiahnuť a získať skúsených výskumníkov (ktorí nie sú švajčiarskymi rezidentami) a/alebo reintegrovať švajčiarskych post-docov po pobyte v zahraničí, poskytnúť im špičkové podmienky pre výskum, rozvíjať ich líderské schopnosti a po intenzívnom výskumne oreintovanom tréningu im umozniť , aby sa stali budúcimi lídrami vo výskume. Štipendiá je možné získať v ktorejkoľek vedeckej oblasti, ktorou sa zaoberá EPFL. Poskytnú výskumníkom tiež výnimočnú príležitosť prehĺbiť svoje zručnosti a znalosti v rámci vysoko kvalifikvoaných výskumných tímov.

Program EFPL Fellowssa realizuje v rámci Marie Curie opatrenia COFUND (7. RP) Prihlášku je potrebné podať spolu so skúseným výskumníkom v EPFL, ktorý bude budúcim mentorom stážistu.Prihlášky v rámci výzvy na rok 2014/2015 sa budú prijímať od 1. 7. 2014, konečný termín na podanie prihlášok je 1. 10. 2014.

Po medzinárodnom peer-review procese dostanú úspešní kandidáti ponuku 24 mesačných štipendií.

Viac na stránke programu EPFL Fellow