Prejsť na obsah
Verejnosť

JC infografika

Inštitút celoživotného vzdelávania  STU, Jazykové centrum ICV STU
oznamuje: 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY na kurzy cudzích jazykov v zimnom semestri sa predlžuje do 16.10.2017 .

Viac informácií nájdete na www.jazykovecentrum.stuba.sk.