Prejsť na obsah
Verejnosť

EIT Manufacturing, ktorý je novou inovačnou komunitou podporenou Európskou Úniou, spája viac ako 50 partnerov z priemyslu, výskumu a vzdelávania, aby akcelerovala udržateľnú a digitálnu transformáciu priemyslu v Európe. EIT Manufacturing otvoril tento rok pod vedením Slovenskej technickej univerzity v Bratislave lokálny Hub na Slovensku. “Počas pandémie COVID-19 je cieľ EIT Manufacturing ešte dôležitejší ako predtým, keďže napomáha pri zotavovaní a pri udržateľnej a digitálnej transformácii priemyslu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti,” povedal Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prorektor pre strategické projekty a rozvoj. 

Prorektor prof. Moravčík dodáva, že Slovenská technická univerzita v Bratislave získaním možnosti vytvoriť a prevádzkovať lokálny Hub potvrdzuje svoju úlohu stať sa lídrom v našom regióne v oblasti podpory inovačných aktivít pre malé a stredné podniky ako aj veľkých priemyselných podnikov v spolupráci s výskumnou sférou. 

Udržateľná a digitálna priemyselná transformácia 

EIT Manufacturing smeruje ku zvýšeniu udržateľnej a digitálnej inovácie za účelom transformácie európskeho priemyslu a zvýšenia jeho konkurencieschopnosti. STU ako člen EIT Manufacturing dostala  príležitosť viesť slovenský hub. Hlavnými úlohami EIT Manufacturing Hub Slovakia je integrovať biznis, výskumnú a akademickú sféru do ekosystému lokálnych priemyselných inovátorov azvýšiť povedomie omožnostiach navrhovaných v rámci EIT Manufacturing za účelom urýchlenia priemyselnej transformácie. Podobné Huby boli vytvorené v Českej republike, Grécku, Estónsku, Litve a Portugalsku. 

Prieskum zameraný na identifikovanie dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 

Ako jeden z prvých krokov, EIT Manufacturing Hub Slovakia začína dialóg s príslušnými ministerstvami ako aj inými orgánmi štátnej správy a samosprávy, priemyslom a biznis sférou za účelom identifikovania výziev nášho regiónu spôsobených pandémiou COVID-19. Začiatočným bodom je prieskum zameraný na podniky (vyplniť online dotazník je možné na tomto linku). Aktivity EIT Manufacturing Hub Slovakia budú pokračovať online aj prezenčnými podujatiami, workshopmi a inými podobnými aktivitami.

O EIT

Európsky technologický a inovačný inštitút (EIT) je orgánom Európskej únie a integrálnou súčasťou Horizont 2020. EIT bolo založené s cieľom podpory inovátorov, aby zmenili svoje najlepšie idei na produkty, služby a pracovné miesta pre Európu. Pod EIT patrí 8 inovačných spoločenstiev: EIT Manufacturing, EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Raw Materials a EIT Urban Mobility.

Hlavným cieľom EIT Manufacturing je združiť európskych aktérov priemyselnej výroby do inovačných ekosystémov, ktoré dodávajú unikátnu hodnotu európskym produktom, procesom a službám a inšpirujú vznik globálne konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej výroby. EIT Manufacturing združuje viac ako 50 organizácií (univerzity, výskumné inštitúcie a podnikateľská sféra) medzi ktoré patria napríklad: Volkswagen, Volvo, Darmstadt University of Technology, French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Siemens, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Phillips, Procter & Gamble, and Whirlpool Europe.

EIT Manufacturing v rámci EIT Regionálnej inovačnej schémy (RIS) podporuje krajiny, ktoré patria medzi umiernených a skromných inovátorov, aby zvýšil ich inovačnú kapacitu. Okrem Slovenska patria medzi EIT RIS krajiny v rámci Európskej únie aj Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko. Nečlenské štáty EÚ, ktoré sú EIT RIS krajinami na základe ich statusu H2020 asociovaných krajín sú: Albánsko, Arménsko, Bosna a Herzegovina, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Moldavsko, Čierna Hora, Severomacedónska republika, Srbsko, Turecko, Ukrajina.

EIT Manufacturing — Making Innovation Happen

---

Kontakt

Mgr. Erika Hlavatá

Projektové stredisko STU
Mobil: +421 917 669 250

Email: erika.hlavata@stuba.sk

Viac informácií na www.eitmanufacturing.eu

--

Na stiahnutie: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/EIT_Slovakia_Hub_SK.pdf