Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU s cieľom motivovať a podporovať zvyšovanie kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov v podmienkach STU a súčasne zviditeľňovať excelentných mladých výskumníkov z jednotlivých súčastí STU, ktorí v uplynulom období úspešne riešili projekty STU v rámci výzvy Projektov mladých, vyhlasuje

výzvu

na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov s názvom 

Pokračujúce projekty na podporu excelentných mladých výskumníkov.

Uzávierka: 2. septembra 2013, 13.00 hod.

Bližšie informácie, výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191 (informácie pre zamestnancov - stránka je viditeľná z vnútorných IP adries STU, alebo môžete použiť vzdialený VPN prístup http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3750).