Prejsť na obsah
Verejnosť

Cieľom tohto podujatia, ktoré organizuje Jihočeské inovační centrum v Brne dňa15. 10. 2014

 

  • uviesť tému SmartCities a jej potenciál pre mestá, technologické firmy a výskumný sektor
  • predstaviť ponuky, ktoré je možné využiť v európskom prostredí komunitárnych programov (Horizont 2020) v témach SmartCities - napr. dopravná infraštruktúra, energetický manažment miest, efektívna správa verejných budov.
  • sprostredkovať kontakty, ktoré budú viesť k hľadaniu a implementácií konkrétnych riešení v oblasti SmartCities prostredníctvom vytvárania vhodných partnerstiev. Účasťou na podujatí máte šancu rozšíriť sieť svojich partnerstiev v trojuholníku krajín Slovensko –Česká republika - Rakúsko.

 

Účasť na podujatí je bezplatná. Viac informácií získate na stránke  http://www.jic.cz/120-seconds-for-intelligent-systems-for-energy-and-transport, kde sa môžete aj zaregistrovať.