Prejsť na obsah
Verejnosť

Podpora inovácií a digitálnej transformácie v priemysle je a bude dôležitým elementom hospodárstva SR. V tomto duchu sa 30. novembra niesol ďalší zo série workshopov zameraných na podporu inovácií a digitálnej transformácie. Cieľom podujatia organizovaného EIT Manufacturing Hub Slovakia bolo informovať priemyselných partnerov, výskumné inštitúcie a MSP ako sa zapojiť do aktivít EIT Manufacturing a využiť možnosti, ktoré v oblasti podpory inovácií a digitálnej transformácie EIT Manufacturing ponúka. Hlavným rečníkom podujatia boli zástupcovia poprednej medzinárodnej spoločnosti ABB, ktorá prezentovala svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti digitálnych a automatizačných technológií.

Workshop organizoval EIT Manufacturing Hub Slovakia, ktorý sídli v priestoroch rektorátu STU v Bratislave na Vazovovej 5 v Bratislave. Podujatie otvoril doc. Maximilián Strémy, prorektor pre strategické projekty a rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý privítal účastníkov a načrtol hlavné témy podujatia. Nasledoval vstup kvestora STU Rastislava Igliara, ktorý predstavil štruktúru a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Možnosti spolupráce s EIT Manufacturing Hub Slovakia, zapájania sa do výziev a možnosti financovania aktivít prezentoval projektový manažér MTF STU Peter Cuninka. Podujatie pokračovalo hlavným príspevkom podujatia, ktorý predniesli zástupcovia medzinárodnej spoločnosti ABB. Ich príspevok bol obsahovo venovaný novým trendom v procesoch automatizácie a digitálnej transformácie a ich skúsenostiam s pôsobením na svetovom trhu. Prínosom pre budúce aktivity EIT Manufacturing Hub Slovakia je prehĺbenie spolupráce so spoločnosťou ABB, s.r.o. s ktorou uzavrie EIT Manufacturing Hub Slovakia memorandum o porozumení v priebehu decembra 2021.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 25 účastníkov z priemyselných podnikov, ministerstva, výskumných ústavov a univerzít z celého Slovenska, ktorí sa aktívne informovali a zapájali do diskusie ohľadom nadviazania spolupráce s EIT Manufacturing Hub Slovakia a možnostiach, ktoré toto inovačné zoskupenie prináša.

EIT Manufacturing je partnerstvo viac ako 60 organizácií vrátane Volkswagen, Volvo, Darmstadt University of Technology, French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Siemens, Slovenská technická univerzita v Bratislave, či Whirlpool Europe. Táto sieť má podporu od Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), nezávislého orgánu EÚ zriadeného v roku 2008 s cieľom posilniť inovačnú schopnosť Európy a motivovať inovátorov, aby premenili svoje nápady na produkty, služby a pracovné miesta pre Európu. EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, je to jedinečná iniciatíva EÚ, ktorá plne integruje podnikanie, vzdelávanie a výskum. Tento inštitút podporuje rozvoj dynamických celoeurópskych partnerstiev medzi poprednými univerzitami, výskumnými laboratóriami a inovačnými spoločnosťami. Každá komunita sa zameriava na konkrétnu globálnu výzvu a doteraz bolo vytvorených deväť z nich: EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing, EIT Raw Materials, EIT Urban Mobility, EIT Alumni.

EIT Manufacturing — Making Innovation Happen!

Kontaktné údaje

Email: eit@stuba.sk

Viac informácií o EIT Manufacturing nájdete na stránke : https://www.eitmanufacturing.eu/