Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na vypracovanie štúdií technickej realizovateľnosti a na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)".

Dátum ukončenia výzvy je 17. 9. 2007.

Viac informácií na http://www.apvv.sk/vyzvy/vmsp2007/main.php .