Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave rozširuje okruh svojich medzinárodných partnerov. Memorandum o spolupráci s Institutom Teknologi PLN z indonézskej Jakarty podpísali obaja rektori, profesori Oliver Moravčík a Iwa Garniwa Mulyana K. Strany sa v ňom dohodli na akademickej a vedecko-výskumnej spolupráci a výmene študentov a pedagógov z oboch inštitúcií.

Slávnostný akt podpisu memoranda sa uskutočnil vo štvrtok 31. marca hybridnou formou. Na pôde STU v Bratislave ho za účasti veľvyslanca Indonézskej republiky na Slovensku Pribadi Sutiona podpísal rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík, súčasne tak v Jakarte urobil rektor Institutu Teknologi PLN Iwa Garniwa Mulyana K.

Memorandum definuje potenciálne oblasti spolupráce STU a IT-PLN: výmena informácií, poznatkov a materiálov, spoločný výskum, medzinárodné konferencie, výmena študentov a lektorov, rozvoj vzdelávacích a komunitných služieb a ostatné súvisiace oblasti podľa vzájomnej dohody v budúcnosti. Dohoda platí tri roky, po dohode sa môže automaticky predĺžiť.

Rektor Iwa Garniwa Mulyana K. online v príhovore poďakoval za možnosti, ktoré poskytne spolupráca oboch univerzít. Predstavil Institut Teknologi PLN, ktorý vznikol v roku 1998 a pozostáva zo štyroch fakúlt: Fakulty elektriny a OZE, Fakulty energetických technológií a podnikania, Fakulty infraštruktúry a regionálnych technológií a Fakulty energetickej telematiky.

Vízia IT-PLN je stať sa modernou, nezávislou, špičkovou univerzitou medzinárodnej triedy v oblasti energetických a ekologických technológií.

Rektor Oliver Moravčík prezentoval Slovenskú technickú univerzitu, jej fakulty a excelentné výskumné pracoviská. Pozval rektora IT-PLN na ich návštevu hneď, ako to bude možné. Vyzdvihol najmä potenciál výmeny študentov a pedagógov, ktorý z memoranda vyplýva. „Mobility sú pre mladých ľudí veľmi dôležité, vďaka nim majú možnosť spoznať iné krajiny a kultúry,“ povedal.

Veľvyslanec Indonézskej republiky Pribadi Sutiono zablahoželal obom stranám k podpisu memoranda, v mene indonézskej vlády ho privítal ako pozitívny prvok spolupráce a kultúrnej výmeny medzi Indonézskou republikou a Slovenskom.

Ešte pred samotným slávnostným aktom sa s ambasádorom na krátkom rokovaní stretol rektor Oliver Moravčík spolu s prorektorkou pre propagáciu a zahraničie Ľubicou Vitkovou, ktorá sprostredkovala kontakt oboch univerzít.