Prejsť na obsah
Verejnosť

Cez víkend 23. - 25. februára sa v ÚRZ Kočovce uskutočnilo stretnutie zástupcov 18-tich študentských organizácií pôsobiacich na STU pod záštitou študentskej časti akademického senátu STU. 

Hlavnými bodmi programu bola diskusia s rektorom Robertom Redhammerom, prorektorom Štefanom Stankom a predsedom študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Bálintom Lovászom. Okrem toho zástupcovia študentov diskutovali na témy týkajúce sa univerzity, študentskej samosprávy a študentských organizácii. Výstupy zo zasadnutia boli odprezentované vedeniu univerzity a dekanom jednotlivých fakúlt na kolégiu rektora.

Študenti sa zhodli na tom, že za najvýraznejší problém našej univerzity môžeme považovať slabú spoluprácu medzi jej fakultami. Na druhej strane ocenili proaktívny prístup vedenia univerzity a fakúlt vo vzťahu k študentskej samospráve. Taktiež z hodnotenia predsedu ŠRVŠ Bálinta Lovásza vyplýva, že STU je na Slovensku raritou, čo sa študentských organizácií týka.

V sobotu večer študenti zasadnutie uzavreli príjemným posedením, na ktorom sa po náročnom rokovaní zhodli, že na STU sa študovať oplatí. :)

Bc. Martin Ondraščin, podpredseda AS STU

stretnutie rektora so študentmi

stretnutie so študentmi