Prejsť na obsah
Verejnosť

Schéma Future & Emerging Technologies (FET) - Proactive si vás dovoľuje upozorniť na 6. výzvu na podávanie výskumných projektov v oblasti Informačné a komunikačné technológie (ICT). (http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/calls_en.html)

Uzávierka na podávanie projektov je 13. apríla 2010 (17:00 hod. bruselského času).

FET, časť 7. RP EÚ, je zameraná na starostlivosť o multidisciplinárny hraničný výskum, ktorý otvorí nové cesty v celej šírke budúcich informačných technológií. Propaguje skúmanie radikálne nových myšlienok a trendov vo výskume a inováciách a poskytuje trvalú podporu pre dlhodobý základný výskum v perspektívnych oblastiach.

FET Proactive určuje nasledovné oblasti v 6. výzve:

 • Molecular Scale Devices and Systems (Rozpočet: 15 M€)
  Rozvinúť základy radikálne nových druhov IKT zariadení a systémov založených na atómovej a molekulárnej presnosti, kontrole a vnútorných vlastnostiach. 
 • Brain Inspired ICT (Rozpočet: 15 M€) 
  Využiť výhody v IKT a neurovedách (napr. Study in-silico modelling of the human brain) za účelom lepšieho pochopenia ako mozog spracováva informácie a/alebo ako komunikuje s periférnym nervovým systémom a preskúmať možné aplikácie. 

Ako doplnok k týmto výskumným oblastiam FET vyhlasuje výzvu na nasledovné koordinačné a podporné akcie:

 • Coordinating Communities, Plans and Actions in FET Initiatives
  (Rozpočet: 1.5 M€)
  Usiluje sa o podporu koordinácie, spolupráce a zviditeľňovanie výskumných spoločenstiev v oblasti FET a má na starosti integráciu výskumných aktivít vykonávaných na národnej a regionálnej úrovni.  
 • Identifying new research topics, Assessing emerging global S&T trends in ICT for future FET Proactive initiatives (Rozpočet: 0.5 M€)
  Cieľom tejto akcie je identifikovať nové výskumné témy alebo analyzovať trendy a pokrok vo vede a technike v perspektívnych nových oblastiach, prostredníctvom krátkodobých 6-12 mesačných akcií.