Prejsť na obsah
Verejnosť

Počet prihlášok na bakalárske štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave medziročne razantne stúpol. Kým ku koncu 1. kola prijímacieho konania v roku 2021 STU evidovala 5187 podaných prihlášok na prvý stupeň štúdia, k rovnakému medzníku tohto roka je to 6720 podaných prihlášok.

Najviac prihlášok, 1788, podali potenciálni študenti na Fakultu elektrotechniky a informatiky (vlani 1229), na Stavebnú fakultu 1208 (983) a na Fakultu informatiky a informačných technológií 1161 prihlášok (ku koncu 1. kola prijímacieho konania v roku 2021 to bolo 802 prihlášok).

Zásadný nárast zaznamenal najmä počet prihlášok ukrajinských študentov. Vlani podali celkovo 414 prihlášok, tento rok však až 1278. 

Počet podaných prihlášok nevyjadruje počet uchádzačov (fyzických osôb). Uchádzač si môže podať prihlášku na viac študijných programov v rámci jednej súčasti STU alebo v rámci rôznych súčastí STU.