Prejsť na obsah
Verejnosť

Slávnostným odovzdaním diplomov doktorom filozofie 13. júna 2011 sa na Slovenskej technickej univerzite začalo obdobie promócií. Na siedmich fakultách a Ústave manažmentu STU si prevzalo diplomy celkovo 4 352 absolventov – z toho 1 941 bakalárov, 2 252 inžinierov a 159 doktorandov. Počet skončených bakalárov sa ešte zvýši, pretože 200 absolventov prvého stupňa štúdia si svoje diplomy prevezme až na septembrových promóciách. Získanie diplomu na Slovenskej technickej univerzite otvára mladým ľuďom možnosti uplatnenia v priemysle, výskume i podnikaní. Podľa dokumentov Ústavu informácii a prognóz školstva, študenti STU patria medzi najmenej nezamestnaných absolventov slovenských vysokých škôl.