Prejsť na obsah
Verejnosť

Príprava rekonštrukcie plavárne MTF STU v Trnave je na vysokej úrovni, ktorá dáva predpoklad aj na podporu zo strany Fondu na podporu športu. Vyplynulo to z pracovného stretnutia zástupcov vedení Slovenskej technickej univerzity, Materiálovotechnologickej fakulty a Fondu priamo na pôde fakulty. Plaváreň s jediným krytým bazénom vhodným na plavecký šport v krajskom meste je pre havarijný stav zastaraných konštrukcií a technológií už druhý rok zatvorená. 

Šesťdesiatročnú plaváreň, ktorá je súčasťou areálu MTF STU, vráti do života len generálna rekonštrukcia. Jej súčasný stav neumožňuje napustenie bazénov a návrat plavcov – či už študentov a zamestnancov fakulty, alebo trénujúcich športovcov či stoviek detí z Trnavy a okolia, ktoré sa každoročne na plaveckých kurzoch práve vďaka dvom bazénom tejto plavárne naučili plávať.

Prehliadka priestorov plavárne vrátane suterénu a technologickej časti účastníkom stretnutia, ktoré sprostredkoval Maximilián Strémy, poverený činnosťami v oblasti strategických projektov a rozvoja STU, jednoznačne potvrdili havarijný stav a nutnosť zásadnej rekonštrukcie celého objektu. Fakulta má jej projekt pripravený. Obsahuje okrem iného modernú technológiu, nerezové bazény i prepojenie vnútorných priestorov s vonkajšou terasou. Treba však ešte sústrediť potrebné financie v celkovom objeme bezmála dva a pol milióna eur.

„Nevieme si predstaviť, že by sa tu neplávalo, je to tradícia desiatok rokov,“ povedal dekan MTF Miloš Čambál. Pripomenul, že mesto i kraj potvrdili záujem spolupracovať na rekonštrukcii a významne finančne prispieť. Prodekan Pavol Tanuška spresnil, že fakulta by do konca roka chcela ukončiť verejné obstarávanie na jednotlivé etapy rekonštrukcie tak, aby sa mohlo stavať za financie, ktoré sú už k dispozícii. 

„Táto plaváreň slúži komunite, ktorá má kontinuálne výsledky, a príprava jej rekonštrukcie je v pokročilom štádiu. Máme záujem definovať a prioritne podporiť športovú infraštruktúru, najmä národného významu. Primárne pôjde o plavárne a zimné štadióny, ktoré majú veľký modernizačný dlh a jeho odstraňovanie bude finančne najnáročnejšie,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan. Prihovára sa aj za možnosť, aby sa o financie z výziev, ktoré fond vyhlasuje, mohli uchádzať aj vysoké školy na športové objekty v ich správe.

Profesor Štefan Stanko, poverený riadením Centra akademického športu STU, sa prihovoril za prioritnú podporu trnavskej plavárne. Dodal, že aj ďalší 25 metrový bazén vo vlastníctve STU pri ŠD Jura Hronca v Bratislave je mimo prevádzky z tých istých dôvodov ako v prípade objektu MTF v Trnave. Ak by aj on získal podporu mesta, kraja či štátu, pomohol by riešiť nedostatok plavární v metropole Slovenska.

Zrekonštruovaná plaváreň MTF STU bude integrálnou súčasťou moderného campusu fakulty, kde popri výučbových priestoroch, moderných laboratóriách a internátoch budú mať študenti k dispozícii aj viaceré interiérové i vonkajšie športoviská a zóny na voľnočasové aktivity a relax. Spolupráca s mestom a krajom na rekonštrukcii plavárne umožní využívanie vynovených bazénov aj plavcom a verejnosti z Trnavy a okolia.