Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. prichádza s ponukou postgraduálneho špecializovaného štipendijného programu pre študentov STU s názvom PIMS Akadémia 2009

Program bol vytvorený v roku 2007 na podnet divízie MOL (SCM - Riadenie dodávateľkých reťazcov), v úzkej spolupráci s Fakultou technickej informatiky Pannónskej Univerzity vo Veszpréme. V septembri 2009 bude zahájený ďalší ročník tohto programu. Vybraný uchádzač získa ročné štipendium a po úspešnom absolvovaní 2 semestrálneho štúdia bude mať šancu sa zamestnať v spoločnosti skupiny MOL.

Cieľom programu je vychovať pre dcérske spoločnosti MOL Group špecialistov v oblasti optimalizácie dodávateľského reťazca v ropnom priemysle, ktorí sú schopní vytvárať a optimalizovať celý hodnotový reťazec využitím znalostí z oblasti rafinérie, logistiky, obchodu a petrochémie.

Požadované vzdelanie a znalosti:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore chémia, chemické inžinierstvo, informačné technológie, aplikovaná matematika, ekonomika alebo obchod
- výborná znalosť angličtiny, nakoľko štúdium prebieha v tomto jazyku.

Záujemcovia môžu zaslať svoj životopis na http://www.molgroup.hu/en/careers do 15.06.2009.

Ďalšie informácie sú prístupné na stránke:  http://www.mik.uni-pannon.hu/scopi.