Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal na slávnostnom zasadnutí VR STU dňa 25. novembra 2014 čestný titul doctor honoris causa Dipl. Ing. Petrovi Dollovi.

Profesionálna kariéra Petra Dolla sa spája s nemeckým podnikom Fichtel und Sachs, ktorej dcérsku spoločnosť na Slovensku  riadil od roku 1995.
Udelenie čestného titulu je ocenením jeho rozsiahlej, systematickej a angažovanej kariéry technika a manažéra - vynikajúceho odborníka v
oblasti konštrukcie a výroby spojok a ďalšieho príslušenstva pre hnacie agregáty automobilov, ako aj ocenením jeho osobného príspevku k rozvoju strojárskeho a automobilového priemyslu na Slovensku.

Udelenie čestného titulu schválila VR STU na svojom zasadnutí 18. 6. 2014.

Peter Doll - doctor honoris causa

Fotogaléria z podujatia.