Prejsť na obsah
Verejnosť

Milí priatelia zborového spevu a hudby, vážení kolegovia,

žijeme vo zvláštnej dobe strachu a obáv o svoje zdravie a život, o
zdravie a život našich blízkych. Mnohí z nás prišli o priateľov,
stratili príbuzných ...
V tomto náročnom období Miešaný spevácky zbor Technik Akademik si uctí
obete epidémie COVID 19 koncertom, na ktorom odznie premiéra hudobného
diela zbormajstra
Pavla Procházku – Pandemic Mass/Requiem.

,,Toto dielo venujem všetkým ľuďom dobrej vôle na celom svete,
predovšetkým však obetiam pandémie a ich pozostalým,“ Pavel Procházka.

Koncert sa koná v sobotu 20. novembra 2021 vo Veľkom koncertnom štúdiu
v Slovenskom rozhlase o 19:00 hod.

Účinkujú:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Miešaný spevácky zbor Technik Akademik
Janka Juríčková, soprán
Lucia Duchoňová, mezzosoprán
Ondrej Šaling, tenor
Daniel Čapkovič, bas
Pavel Procházka, dirigent

INFO RTVS:
https://sosr.rtvs.sk/sk/koncerty/536-pavel-prochazka-pandemic-mass-requiem

VSTUPENKY:
https://bit.ly/3E7L2zy
REŽIM KZ (kompletne zaočkovaní)