Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská veda je už 4 roky bez výraznejšej podpory z eurofondov, po novom ich majú riadiť na ministerstve dopravy. 

Vláda SR včera schválila návrh presunu celého Operačného programu Výskum a inovácie pod nový riadiaci orgán na ministerstve dopravy, kde má  po novom vzniknúť jeden obrovský operačný program s rozpočtom 7,1 miliardy eur, čo je takmer polovica všetkých eurofondov. 

Tento nečakaný experiment vláda podstupuje v snahe vyhnúť sa ďalšiemu dekomitmentu prostriedkov v OP VaI vo výške 100 miliónov eur za rok 2019. „Zlúčenie týchto operačných programov predstavuje jedinú možnosť, ako predísť trvalej strate finančných prostriedkov tento a budúci rok,“ argumentuje úrad vicepremiéra Vlády SR zodpovedného za čerpanie eurofondov. V roku 2017 bol dekomitment v OP VaI 24 miliónov, v roku 2018 sme stratili ďalších 83 miliónov eur. Návrh vlády ešte musí schváliť EK v Bruseli. 

Faktom je, že máme vážny problém s čerpaním eurofondov na výskum a inovácie a tento problém nie je na strane univerzít či Slovenskej akadémie vied. Na všetky doteraz vyhlásené výzvy univerzity aj ústavy SAV reagovali a ich absorpčná kapacita je zvyčajne oveľa vyššia, ako sú alokované financie pre výzvy.

Problém s meškaním je na strane riadenia operačného programu a dostali sme sa do bodu, kedy je situácia už mimoriadne kritická. Za roky 2017 a 2018 sme stratili viac než 110 miliónov eur a za rok 2019 hrozí prepadnutie ďalších 100 miliónov. 

"Teraz sa odohrala nejaká záchranná operácia a v zásade aj rozumieme dôvodom, prečo k tomu došlo – vláda sa snaží zachrániť 100 miliónov eur, ktoré hrozí, že prepadnú. No v operačnom programe je ďalších nevyčerpaných viac než 1,7 miliardy eur. A s tým treba pohnúť, lebo čas určený na ich využitie sa nám kráti," hovorí rektor STU Miroslav Fikar. 

Rektori výskumných univerzít ako prví upozornili na riziká spojené s presunom operačného programu pod ministerstvo dopravy. "Ide o nejaký administratívny experiment, ktorý vôbec nevieme ako dopadne. A dochádza k tomu v situácii, keď meškáme s čerpaním viac než tri roky a hráme o čas," vysvetľuje Fikar.  

Rektori sa neobávajú, že by peniaze na vedu a výskum odrazu išli na diaľnice. "Taká hrozba - veríme - naozaj neexistuje. Obávame sa toho, že celý proces čerpania, ktorý už dnes mešká štyri roky, sa týmto ešte viac spomalí. Bude treba urobiť delegovaciu zmluvu medzi rezortom dopravy a školstva, z Bruselu možno príde procesný audit a to všetko chce ďalší čas, ktorý už ale nemáme," dodáva Fikar. 


Rektori výskumných univerzít preto požadujú od vlády garancie, že sa proces čerpania eurofondov na vedu a inovácie urýchli.  "Budeme veľmi dôsledne sledovať a kontrolovať plnenie záväzkov vlády čo sa týka harmonogramu výziev v tomto pre nás životne dôležitom operačnom programe, ktorý už 4 roky stojí a kde je pre slovenskú vedu, výskum a inovácie stále alokovaných 1,7 miliardy eur," uzavrel rekrtor STU Miroslav Fikar.  

Výber mediálnych výstupov k téme: 

Vyhlásenie rektorov výskumných univerzít (V7)

Eurofondy na vedu presunú rezortu dopravy (Hospodárske noviny)

Zľahčovanie vystriedala panika (Denník E) 

O eurofondy zrejme neprídeme (Správy RTVS)