Prejsť na obsah
Verejnosť

Usmernenie vydalo dňa 12. marca 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a nariaďuje prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení. Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

Mimoriadny stav na Slovensku (súhrn opatrení) 

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda SR vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území SR.

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie nariadil rad opatrení, ktoré sú prístupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/  alebo na webovej stránke: https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.html.

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

 • Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre: 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: 0905 342 812
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove: 0917 121 946
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade: 0911 635 260, 0903 905 080
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954

Hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo 9 (ÚVZ SR a 8 krajských RÚVZ v SR). Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov, všetky potrebné kontakty nájdi TU. 

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234
a takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk.

Z dôvodu neustále sa meniacej situácii týkajúce sa koronavírusu na Slovensku je potrebné sledovať aktuálne informácie  prístupné na nasledujúcich webových stránkach:

webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

webovej stránke  https://www.korona.gov.sk/

webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR

webovej stránke Ministerstva vnútra SR

webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Facebook Polície SR

webovej stránke Sociálnej poisťovne