Prejsť na obsah
Verejnosť

Nakladateľstvo STU oznamuje, že dňom 6. 12. 2013 sa polygrafická výroba sťahuje z doterajších priestorov v suteréne Stavebnej fakulty do priestorov laboratória Katedry mapovania a pozemkových úprav (prízemie, blok B, č. dverí B 107) a do súčasných priestorov Nakladateľstva STU (dvor medzi FCHPT a SjF, jednoposchodová zamrežovaná budova).
Súčasne sa k  1. 1. 2014 ruší telefónne číslo 5296 4489 a klapky 506, 515, 517, 518, 519 s predvoľbou 59274.
Nakladateľstvo STU si dovoľuje požiadať  autorov a ostatných záujemcov o polygrafickú výrobu, aby ohľadne svojich požiadaviek kontaktovali riaditeľku nakladateľstva Ing. Troščákovú (0917 669 580, 5249 6688).