Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážené študentky, vážení študenti, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som sa na vás obrátil otvoreným listom a chcem sa vám v prvom rade poďakovať za porozumenie a disciplínu pri nástupe prísnych izolačných opatrení, ktoré sme na STU spolu s Univerzitou Komenského zaviedli medzi prvými na Slovensku v pondelok 9. marca. A chcem tiež veľmi oceniť, ako zvládate presun výučby do online prostredia. Viem, že nie je vôbec jednoduché okamžite zmeniť vzdelávacie návyky. Hoci samoštúdium vždy bolo prirodzenou súčasťou štúdia na univerzite, treba povedať, že realizované výlučne “na diaľku” prináša so sebou obmedzenia aj nové výzvy, napríklad, že ako študenti musíte prebrať väčšiu mieru zodpovednosti za spoločný výsledok. A ako počúvam, naozaj sa to deje.

Aj pre vašich pedagógov je online výučba z didaktického hľadiska nová skúsenosť a tak trochu aj nový rébus. Majte preto, prosím, trpezlivosť a porozumenie. Som rád, že sa na fakultách rozbehli rôzne ankety na získavanie spätnej väzby o tom, ako funguje/nefunguje vzdelávanie “na diaľku” a chcem vás vyzvať: zapájajte sa do nich, vaša spätná väzba nám poskytuje veľmi dôležité informácie.

Pomáhajme si

Milí priatelia, pandémia koronavírusu Covid-19 je extrémnou záťažou pre zdravotnícke systémy, ekonomiky štátov, a aj pre spoločenské väzby. Prežíva ju celý svet, a zároveň každý z nás sebe vlastným spôsobom. Myslím si, že rok 2020 si budeme pamätať v spojení s touto novou skúsenosťou a hodnotiť ho budeme aj podľa výsledkov, ktoré dosiahneme v úsilí proti šíreniu nákazy. 

Som preto veľmi hrdý na všetky iniciatívy a projekty, ktoré vznikli na STU v boji proti šíreniu koronavírusu: 3D tlač ochranných pomôcok pre zdravotníkov, inovácie pri výrobe respirátorov, vývoj prototypu pľúcneho ventilátora, zdieľanie výpočtových kapacít, alebo aj šitie rúšok, či zapájanie sa do drobných dobrovoľných aktivít u vás doma v prospech komunity.

Chcem vás povzbudiť, aby ste v tom pokračovali. Pomoc pre druhých je jedným zo spôsobov, ako prekonať izoláciu, prehlbovať dôveru a priateľstvá medzi ľuďmi, a tým udržiavať vzácne spoločenské tkanivo v dobrej kondícii. Chcem sa vám poďakovať, že to robíte. 

Ako ďalej s letným semestrom?

Viem, že to nie je nič príjemné žiť takto v izolácii, keď panuje všeobecná neistota a dotýka sa to aj študentiek a študentov vysokých škôl. Mnohí sa dnes pýtate: ako to bude s internátmi, skúškami, diplomovkami, štátnicami?

Otvorene priznávam, že v tejto chvíli  ešte nepoznáme odpovede na všetky otázky, no môžem vás uistiť, že vo vedení univerzity aj všetkých fakúlt pracujeme na tom, aby sme tento akademický rok riadne ukončili v štandardnom termíne. Chcem podčiarknuť, že pritom zohľadňujeme v prvom rade záujmy vás študentov, aby ste mohli napredovať vo vašich študijných plánoch.

Dovoľte mi, aby som vás stručne informoval o zásadných rozhodnutiach v troch najdôležitejších oblastiach:

1. Výučba

Je veľmi pravdepodobné, že sa v letnom semestri už osobne neuvidíme, že už nedôjde k obnoveniu prezenčnej výučby. Vzhľadom na obmedzenia a zdržanie vo výučbe pri prechode na dištančnú formu sme na univerzite umožnili posun výučbovej aj skúšobnej časti letného semestra - konkrétnu zmenu harmonogramu navrhli a vykonali dekani jednotlivých fakúlt a prehľad zmien nájdete tu.

2. Záverečné práce/ skúšky/ štátnice

Uzavretie škôl a laboratórií skomplikovalo situáciu všetkým, no najmä študentom končiacich ročníkov pri dokončovaní záverečných prác. V tejto súvislosti boli prijaté usmernenia, ktoré umožňujú školiteľom flexibilne zmeniť zadania, prípadne aj témy záverečných prác s dôrazom na ich rešeršný aspekt.

A tak, ako už štyri týždne prebieha výučba a organizácia univerzity dištančnou formou prostredníctvom online mítingov, chceme novú skúsenosť využiť aj pri realizácii skúškového obdobia. Pripravujeme sa na to, že všetky skúšky, aj štátnice a obhajoby záverečných prác, budú na STU môcť byť realizované dištančnou formou.

3. Internáty

Prijali sme rozhodnutie, podľa ktorého nikto z ubytovaných študentov nebude platiť ani jeden deň navyše za ubytovacie služby, ktoré nemôže z objektívnych dôvodov využívať, a preto už zaplatené bytné za internát za obdobie 13. marec - 30. apríl 2020 sa vo forme zálohovej platby presunie do budúceho obdobia, kedy bude možné internáty opäť využívať. Nevyčerpaná časť zaplateného bytného bude vrátená.

Zároveň sme prijali rozhodnutie, že v termíne od druhej polovice apríla vám umožníme predčasné odubytovanie zo študentských domovov.  Odubytovanie sa bude realizovať na základe podrobného časového harmonogramu a stanovených podmienok, a zároveň za predpokladu, že aktuálna situácia v druhej polovici apríla umožní cestovanie študentov. Bude to náročná a rozsiahla logistická operácia, ktorú musíme dôkladne pripraviť - o jej konkrétnej  podobe v zmysle pokynov a harmonogramu vás budeme informovať do 9. apríla. 

  Zvládneme to a znova sa stretneme

  Už 30 dní je naša univerzita fyzicky zatvorená, fungujeme v zvláštnom režime “distribuovanej organizácie” - STU je všade tam na Slovensku, kde sa práve teraz nachádzate vy sami.

  A priznám sa, je to aj pre mňa nepoznaná skúsenosť a ozaj zvláštny pocit, keď odrazu vediem univerzitu, ktorá sa mi zmenila pred očami na organizáciu virtuálneho typu. Veľmi mi pomáha, že sa mám o koho oprieť a dovoľte mi, aby som sa celkom na záver poďakoval všetkým, ktorí sa z pozície vedenia univerzity, fakúlt, jednotlivých ústavov či katedier zasadzujú o to, aby sme túto zmenu úspešne zvládli.

  Verím, že spoločne prevedieme našu univerzitu cez túto krízu tak, aby nikto nebol nespravodlivo ukrátený o svoje práva na vzdelanie, aby sme sa z tejto skúsenosti ako organizácia poučili, aby sme z nej vyšli silnejší a mohli si povedať: zvládli sme to! 

  Srdečne Vás všetkých pozdravujem, želám Vám pevné zdravie a ak potrebujete akúkoľvek pomoc alebo konzultáciu, neváhajte sa na mňa obrátiť.

   

  Váš rektor,

  Miroslav Fikar

  rektor@stuba.sk