Prejsť na obsah
Verejnosť

Inštitút celoživotného vzdelávania STU oznamuje otvorenie kurzu

Aplikovaná štatistika I.,

ktorý bude viesť doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. a  zároveň pozýva prípadných ďalších záujemcov o prihlásenie. Výučba bude prebiehať jeden krát týždenne v stredu od 9:00 do 15:00, počas mesiacov december 2015 - január 2016 na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity. Rozsah kurzu je 36 výučbových hodín (1hod = 45min), cena kurzu je 200,- EUR. Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 9. decembra, 2015.

Bližšie informácie na http://www.stuba.sk/sk/?page_id=9026, kontakt: eva.hotova@stuba.sk (+421 917 669 456).

Kurz ICV STU - Aplikovaná štatistika I