Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 15. 1. 2009 o 9.00 sa na FIIT STU uskutoční informačný deň k otvoreným výzvam 7. rámcového programu so špeciálnym dôrazom na výzvu v oblasti Informačné a komunikačné technológie (ICT).

Miesto: FIIT STU, Ilkovičova 3, Bratislava, 2. posch., blok D, miestnosť č. D220 - zasadacia sieň dekanátu

Program:

- Privítanie
- 7. rámcový program - úvod (Ing. Mgr. Mária Búciová, ICT NCP, STU)
- Predstavenie otvorených výziev 7. RP (doc. RNDr. Anton Lavrin , TUKE)
- Predstavenie nového pracovného programu 2009 – 2010 a otvorenej 4. výzvy na podávanie projektov v oblasti Informačné a komunikačné technológie (doc. Ing. Martin Klimo, PhD., delegát, Žilinská univerzita)
- Podporné projekty (Enterprise Europe Network – Ing. Ivan Filus, Idealist2011 – Ing. Mgr. Mária Búciová)

Zmena programu vyhradená.

Registrácia: Záujemcovia, registrujte sa na e-mail maria_buciova@stuba.sk do 14. 1. 2009. V prihláške uveďte meno a priezvisko, organizáciu, e-mail.