Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozývame vás na informačný deň 7. rámcového programu

Termín: 7. 7. 2011 o 9.00 hod.

Miesto: zasadačka dekanátu Fakulty informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, Bratislava, 2. posch., D220

Program:

- 7. rámcový program – 7. RP v kocke (Ing. Mgr. Mária Búciová, ICT NCP, STU)
- Otvorené výzvy na podávanie projektov v oblasti Informačné a komunikačné technológie (ICT) 7. RP, PPP projekty z pohľadu ICT (prof. Ing. Martin Klimo, PhD., národný delegát, Žilinská univerzita)
- Výskumné infraštruktúry (RI), Európske technologické platformy, Joint Technology Initiatives (doc. RNDr. Anton Lavrin , národný delegát, Technická univerzita Košice)
- Otvorené výzvy v oblasti nanomateriálov, nových materiálov a výrobných technológií (NMP), PPP projekty z pohľadu NMP (RNDr. Dušan Janičkovič, NMP NCP, SAV)
- Nová výzva v téme Bezpečnosť (prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., delegát, SAV)
- Výskum v prospech MSP - špecifická aktivita 7. RP - Kapacity na podporu subkontraktačného výskumu, Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (Ing. Ivan Filus, SME NCP, BIC Bratislava)
- Ako na financovanie inovácií v 7. RP? - Success story ARDACO (Mgr. Miroslav Konečný, Ardaco, a. s.)

Predpokladaná dĺžka info dňa: 2,5 – 3 hod.

Registrácia:

Záujemcovia, registrujte sa na e-mail maria_buciova@stuba.sk do 1. 7. 2011. V prihláške uveďte svoje meno a priezvisko, organizáciu, e-mail a oblasť výskumu 7. RP (ICT, NMP, RI, bezpečnosť, výskum v prospech MSP, iné - špecifikovať).

Zmena programu vyhradená.