Prejsť na obsah
Verejnosť

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Počas slávnostného večera 9. novembra 2017 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave na Župnom námestí si ocenenie prevzal aj zástupca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ocenenie získal  prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., z Ústav elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava, a to v kategórií Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska.

V rozhovore pre portál Veda na dosah, odpovedá profesor Kováč na otázku, ktoré z dosiahnutých výsledkov počas svojho pôsobenia na fakulte považuje za významné takto:"V roku 1983 sme dosiahli významný úspech prezentáciou prvého polovodičového lasera pracujúceho na vlnovej dĺžke 1300 nm v Československu využiteľného pre optické komunikačné systémy. Z výskumného hľadiska je to teda obdobie vývoja polovodičového lasera v období, keď bol veľmi obmedzený prístup k informáciam, novým technológiám, ako aj pobytom v zahraničí. Bolo potrebné vybudovať technologické pracovisko vlastnými silami z obmedzených dostupných zdrojov a materiálov, čo nebolo jednoduché. Ale značným úsilím a entuziazmom sa nám to podarilo a prvé namerané spektrum funkčného lasera bolo nezabudnuteľným zážitkom. Z pedagogického hľadiska som rád, že som bol pri rozvoji novej vednej oblasti optoelektroniky a po habilitácii som sa podieľal na vedení oddelenia a zavedení nových predmetov z oblasti polovodičových laserov a detektorov ako aj prvkov integrovanej fotoniky do výučby."

Celý rozhovor s profesorom J. Kováčom si možno prečítať na vedanadosah.sk

LAUDATIO

Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá vyzdvihla prácu slovenských vedcov a vedkýň: „Mám radosť z ľudí ktorých veda baví, robia ju z presvedčenia a svojimi výsledkami, šíria jej dobré meno medzi verejnosťou a aj v zahraničí.“

Ocenení vedci v kategórií Celoživotné zásluhy

Foto: Ministerka školstva M. Lubyová s vedcami ocenenými v kategórií Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky: prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT BMI, s. r. o., Košice a prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava.

Viac o jednotlivých kategóriach a o všetkých ocenených vedcoch na webe tyzdenvedy.sk.

Viaco o slávnostnom podujatí na vedanadosah.sk