Prejsť na obsah
Verejnosť

Orientačný dokument pre roky 2011 - 2012 opisuje smerovanie a oblasti v ICT 7. rámcového programu, ktoré budú nosnými v nasledujúcom období.

Prvý draft Pracovného programu pre roky 2011- 2012 by mal vyjsť koncom februára. Budú v ňom okrem iného publikované aj nové výzvy na podávanie projektov.