Prejsť na obsah
Verejnosť

Milí Technikári, priatelia, známi... zaspomínajte si s láskou a úctou na dlhoročného umeleckého vedúceho súboru pána Cyrila Zálešáka.

Narodil sa 4.2.1920 v Kuželove . Folklór vstrebával - obrazne povedané už s materským mliekom - pri uspávankách, pri speve horňáckych chlapcov, prechádzajúcich sa za letných večerov po dedine. Pri štúdiu na gymnáziu v Strážnici sa zoznámil s rovnako zanietenými nadšencami ľudového umenia -Vítezslavom Volavým, Vladimírom Klusákom, Zdenkou Jelínkovou a ďalšími.

Vyrastal v prostredí intenzívneho folklórneho života Moravského Slovácka a to zanechalo v ňom hlboké stopy pre celý život. Už ako študent hrával v ľudovej hudbe, spieval a neskôr aj tancoval vo folklórnej skupine Veľkej nad Veličkou.

Znalosť ľudových tancov Horňácka ho viedla k vydaniu prvej knižky "Horňácky odzemok a verbunk " a za ňou nasledovalo mnoho a mnoho ďalších publikácii, príručiek, zborníkov, prednášok, článkov.

Jeho najobľúbenejším hobby bola jeho vyše 25 ročná choreografická a umeleckovýchovná práca v súbore TECHNIK. Táto práca mu nedávala zostarnúť a dodávala mu  prostredníctvom mladých ľúdí , takisto zapálených láskou k folklóru ako on, silu a inšpiráciu do jeho tvorivých rokov. Pod jeho vedením sa súbor TECHNIK stal najznámejším z vysokoškolských súborov. Pod jeho vedením získal titul Laureáta X. svetového festivalu mládeže a študentstva v Berlíne a to bol iba začiatok. Vytvoril množstvo úspešných a nezabudnuteľných choreografií.

Pán Cyril Zálešák zomrel 16.4.2013 v Bratislave.

Pán Zálešák - TATO - ďakujeme, že sme Vás mali česť poznať, ďakujeme za to, že sme mohli byť a môžeme byť aj vďaka Vám súčasťou súboru TECHNIK.

Česť Vašej pamiatke!