Prejsť na obsah
Verejnosť

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariadil rad opatrení, ktoré sú prístupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/, vo Vestníku Vlády SR alebo na webovej stránke: korona.gov.sk vydané v súlade s uzneseniami Vlády SR.

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

 • Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre: 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: 0905 342 812
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove: 0917 121 946
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade: 0911 635 260, 0903 905 080
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954

Pribudli aj ďalšie kontakty pre verejnosť na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. 

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234
a takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk.

Z dôvodu neustále sa meniacej situácii týkajúce sa koronavírusu na Slovensku je potrebné sledovať aktuálne informácie  prístupné na nasledujúcich webových stránkach:

webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

webovej stránke  https://www.korona.gov.sk/

webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR

webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR

webovej stránke Ministerstva vnútra SR

webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

- webovej stránke https://www.somzodpovedny.sk/

Facebook Polície SR

webovej stránke Sociálnej poisťovne

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

- Bratislavský samosprávny kraj

- Trnavský samosprávny kraj