Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre Program Juhovýchodná Európa organizuje Informačný deň pre potenciálnych projektových partnerov zo Slovenskej republiky dňa 21. mája 2008 v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, v Mlynskej doline v Bratislave v čase od 10:30 - 16:00.

V prípade záujmu zúčastniť sa daného informačného seminára je nutné zaregistrovať sa do 15. 5. 2008 na e-mailových adresách: jana.rolinova@enviro.gov.sk, zuzana.faberova@enviro.gov.sk

V rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA 2007- 2013 bola dňa 5. mája 2008 otvorená prvá výzva na predkladanie projektov v 1. kole výzvy - predkladanie projektových zámerov tzv. Expression of Interest.

Cieľom Operačného programu Juhovýchodná Európa je rozvoj nadnárodných partnerstiev vo veciach strategického významu za účelom zlepšenia procesu územnej, hospodárskej a sociálnej integrácie ako aj príspevok k súdržnosti, stabilite a konkurencieschopnosti. Partnerstvá zahŕňajúce inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (verejné inštitúcie, inštitúcie riadené verejným právom alebo inštitúcie riadené súkromným právom) z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Macedónska, Chorvátska, Čiernej Hory, Grécka, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Talianska a Ukrajiny môžu prostredníctvom vedúceho partnera predkladať svoje projekty najneskôr do 13. júna 2008, do 4.00 hod, kedy bude prvé kolo výzvy uzavreté.

Kompletný súbor dokumentov pre žiadateľa v rámci prvej výzvy je k dispozícii na oficiálnej web stránke http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/.

Kontaktné miesto SOUTH EAST EUROPE pre Slovensko:

Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Kontaktné osoby: Ing. Jana Rolínová, tel. 02/5956 2191, jana.rolinova@enviro.gov.sk a Mgr. Zuzana Fáberová, zuzana.faberova@enviro.gov.sk