Prejsť na obsah
Verejnosť

Odpadové vody dokážu signalizovať nastupujúcu vlnu šírenia nového koronavírusu približne 12 dní pred pozitívnymi PCR testami a 27 dní pred úmrtiami. Je to jeden zo záverov ročného výskumu vedeckého tímu Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave pod vedením docenta Tomáša Mackuľaka. Prvé výstupy výsledkov budú čoskoro publikovať.

Monitoring odpadových vôd na prítomnosť koronavírusu na Slovensku začal tím pod vedením docenta Tomáša Mackuľaka z Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave zberom vzoriek koncom februára 2020. Ich analýza sa začala v apríli na Katedre molekulárnej biológie PriF UK a na Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave. Výskum je multidisciplinárny, preto sa na projekte VIR-SCAN intenzívne spolupracuje aj s epidemiológom Martinom Pavelkom z IZA. 

V rámci projektu VIR-SCAN majú vďaka spolupráci s vodárenskými spoločnosťami vedci dáta z viacerých čistiarní odpadových vôd, ktoré pokrývajú vyše 1,2 milióna obyvateľov. Tím docenta Mackuľaka postupne publikuje prvé výstupy  výsledkov viac ako ročnej práce na projekte VIR-SCAN. „Jedným zo základných výstupov projektu sú analýzy tímu doc. Zdenka Takáča z Oddelenia matematiky FCHPT STU, ktoré potvrdzujú, že odpadové vody signalizujú nastupujúcu vlnu šírenia vírusu približne 12 dní pred pozitívnymi PCR testami a 27 dní pred úmrtiami. Monitoring odpadových vôd by teda mohol byť doplňujúcou metodikou k už zabehnutým epidemiologickým postupom,“ konštatuje docent Tomáš Mackuľak.

Súčasťou výskumu je aj sekvenovanie koronavírusu z odpadových vôd, aby sa zistilo, aké mutácie na Slovensku dominujú. Ide o iniciatívu Európskej komisie. Jeden z dôležitých záverov je tiež zistenie, že čistiarne odpadových vôd na Slovensku dokážu z vysokou účinnosťou odstraňovať častice koronavírusu z odpadových vôd.

Okrem projektu VIR-SCAN sa na pôde FCHPT STU od roku 2020 v spolupráci FEI STU, s Katedrou molekulárnej biológie PriF UK, Inštitútom molekulárnej biomedicíny LF UK a Virologickým ústavom BMC SAV v Bratislave realizuje aj APVV projekt PP-COVID-20-0019, ktorého garantom je doc. Miroslav Gál.

Od januára 2021 taktiež prebieha na STU aj štrukturálny projekt 313011ASS8 pod vedením doc. Tomáša Mackuľaka, na ktorom pracuje okolo 120 výskumníkov, zameraný na vytvorenie online SMART systému včasného varovania na základe analýz odpadových vôd pomocou mikro-senzorov, vývoj progresívnych dezinfekčných technológií a výskum v oblasti napríklad antivirotických nanovlákien, ktoré by mohli byť následne využité pri výrobe ochranných oblekov.