Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážený pán/pani,
 
dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár MARKETINGOVÝ VÝSKUM V PRAXI, ktorý sa uskutoční dňa 24. mája 2006 v rámci „Dní otvorených dverí 2006“ v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave na Palisádach 22. Odborný  seminár  je  organizovaný  v  spolupráci  s  TNS  AISA,  Slovakia,  s.r.o.  a  s Katedrou marketingu OF Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 
Seminár bude zameraný na prezentovanie poznatkov a skúseností v oblasti marketingu, marketingového výskumu, prieskumu trhu a verejnej mienky a o znalostiach a zručnostiach, ktoré získavajú študenti predmetu Marketingu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave.
 
Vystúpenia budú mať podobu:
·         referátu  (v dĺžke trvania 30 minút a v rozsahu 10 strán)
·         koreferátov (v dĺžke trvania 15 minút a v rozsahu 7 strán)
·         diskusných príspevkov (v dĺžke trvania 10 minút a v rozsahu 5 strán)
 
            Príspevky budú vydané v recenzovanom zborníku. Obsahovo môžu byť orientované na pedagógov a študentov vysokých škôl, pracovníkov firiem pracujúcich na marketingových pozíciách a pre širokú verejnosť ako potencionálnych účastníkov .
 
Úvodné vystúpenie na odbornom seminári bude patriť Ing. Stanislave Chmelíkovej, výkonnej riaditeľke TNS AISA Slovakia na tému Súčasný stav marketingového výskumu na Slovensku.
Anotácia prezentácie: stručne z histórie vzniku odvetvia prieskumu trhu na Slovensku a jeho vývoj do súčasnosti. Hlavní poskytovatelia služieb prieskumu trhu, veľkosť trhu, odvetvia využívajúce prieskum trhu, najväčší zadávatelia – klienti, etické princípy činnosti odvetvia, perspektíva odvetvia.
 
Ďalšími vystupujúcimi sú:
·         Ing. Dana Vokounová, PhD., odborný garant seminára, z Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU na tému Význam výučby marketingového prieskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá je odborným garantom seminára.
·         Ing. Ján Hudák, riaditeľ TNS AISA Slovakia -  Ako nezabiť nový výrobok
·         Eva Taračová,  riaditeľka kvalitatívneho výskumu TNS AISA Slovakia  - Ako vybudovať značku, ktorú budú všetci milovať 
·         Ing. Ján Hudák, riaditeľ TNS AISA Slovakia  - Ako nebyť nespokojným zákazníkom
 
V prípade Vášho záujmu o vystúpenie na seminári s príspevkom, nám pošlite anotáciu ponúkaného diskusného príspevku spolu so záväznou prihláškou v termíne do 12. apríla 2006. Na základe  ponúknutých anotácií budú  vybrané jednotlivé príspevky zaradené do zborníku.
 
Plný konferenčný poplatok je 750,-Sk. Autori vybraných diskusných príspevkov uhradia iba čiastočný konferenčný poplatok vo výške 150,- Sk, vystupujúci a vybraní účastníci bez poplatku
 
Pozvánku s programom konferencie pošleme obratom všetkým prihláseným záujemcom.
 
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na stretnutie s Vami.
 

S pozdravom
 

Iveta Kulifajová
organizačný garant
tel./fax:  02/  544 12 608
e-mail: kulifajo@euba.sk
www.cdv.euba.sk

 

Centrum ďalšieho vzdelávania
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Palisády 22, 811 06 Bratislava
tel.: 02/544 14 521, fax: 02/544 14 829
e-mail: cdv@dec.euba.sk, www.cdv.euba.sk