Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácii SR si vás dovoľuje pozvať na odborný seminár na tému Hodnota duševného vlastníctva v procese transferu technológií:

Dátum konania: 19. 3. 2014
Čas konania: 8:30 - 15:00
Organizátor: CVTI SR, LES ČR
Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Popis: Hodnota duševného vlastníctva v procese transferu technológií je názov odborného seminára, ktorý pre Vás pripravuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR v spolupráci s Licensing Executives Society Česká republika. Odborný seminár sa bude zaoberať témami vzťahujúcimi sa na predmet duševného vlastníctva z pohľadu jeho zhodnotenia v praxi.
Ďalšie informácie: