Prejsť na obsah
Verejnosť

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave pozýva v rámci národného projektu Excelentná univerzita na odborné prednášky na témy:

1/ cyklus prednášok  Ladislava Kačániho, PhD. pod názvom "Transfer výsledkov biomedicínskeho výskumu do praxe", ktorý sa uskutoční v dňoch 21. až 22. mája 2008 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Bližšie informácie ako aj presné miesto a čas konania jednotlivých prednášok nájdete tu.

2/ prednášku Dr. Františka Supeka pod názvom "Technology-driven biomedical research at GNF", ktorá sa uskutoční dňa 22. mája 2008 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Bližšie informácie ako aj presné miesto a čas konania jednotlivých prednášok nájdete tu.

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave Vás v rámci národného projektu Excelentná univerzita pozýva na:

3/ prednášku prof. Dr. Waltera Kutschera pod názvom "Exploring the world by reading the isotope language", ktorá sa uskutoční dňa 25. mája 2008 o 14:00 hodine v posluchárni F1 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v Bratislave.

4/ prednášku prof. Dr. W.C. Burnetta pod názvom "Urbanization, energy needs, and the coastal environment", ktorá sa uskutoční sa dňa 29. mája 2008 o 14:00 hod v posluchárni F1 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v Bratislave.