Prejsť na obsah
Verejnosť

Kancelária programov EÚ pri FEI STU ponúka absolventom STU (max. 3 roky od ukončenia VŠ štúdia na STU) posledné voľné miesta na odborné mobilitné stáže do firiem a výskumných inštitúcií v krajinách EÚ v rámci projektu STELA, podprogramu Leonardo da Vinci, Programu celoživotného vzdelávania.
Konkrétne sa jedná o 24 týždňové stáže v Nemecku a Belgicku so začiatkom ešte tento kalendárny rok.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese andrea.stanova@stuba.sk resp. marian.vesely@stuba.sk, poprípade na tel. č. 02/ 602 91 107.

Každý záujemca potrebuje štruktúrovaný životopis, motivačný list a potvrdenie o ukončení štúdia na STU.