Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademická maliarka a textilná dizajnérka Iveta Leder získala ocenenie THE BEST ARTIST na medzinárodnej výstave I. Ingolstädter Art Expo International. O toto ocenenie sa pritom uchádzalo 40 umelcov z viac ako 14 krajín.

"Neuveriteľné, keď som počula svoje meno," hodnotí úspech I. Lederer.

Iveta Lederer pôsobí ako hosťujúca profesorka aj na Fakulte architektúry STU, na Ústave dizajnu, kde vedie predmety Dizajn mäkkých materiálov a Etiketa v profesionálnom živote.

ocenenie The best artist

Iveta Lederer ( *1955) – Absolvovala štúdium na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe. Od roku 1978 uskutočnila desiatky samostatných výstav u nás i v zahraničí – v Čechách, Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Belgicku, Dánsku, Nórsku, Fínsku, Francúzsku, Španielsku a Indii. Odevnej tvorbe sa venuje od roku 1985 a pod značkou LEDERER vytvorila odevné originály a kolekcie odevov pre dámy aj pánov. Je odbornou garantkou v oblasti spoločenskej etikety protokolu a kultúry odievania pri školeniach popredných predstaviteľov kultúrneho a verejného života, ako aj diplomatov. Od roku 2010 pôsobí ako externá pedagogička na Ústave dizajnu STU FA, od roku 2012 je taktiež externou pedagogičkou Katedry scénografie na Divadelnej fakulte VŠMU.

Iveta Lederer

Od začiatku 80. rokov minulého storočia až do súčasnosti vytvorila akademická maliarka Iveta Lederer desiatky monumentálnych výtvarných diel. Jej tvorba by sa dala zjednodušene charakterizovať ako prienik experimentov rôznych techník – jej autorský rukopis nesú textilné tapisérie, klasická čipka v kombinácii so sklom, odevy, kompozície z tlače či pohyblivé obrázky. Rada posúva výtvarnú tvorbu do iných dimenzií a zrejme len málokto vie, že jej textilná tapiséria zo zamatových stužiek zdobila čelnú stenu na Jesennom salóne umenia v Paríži v roku 1984. Za sériu experimentov s klasickou paličkovanou čipkou v kombinácii so sklom dostala aj ocenenie na Svetovej výstave umeleckých remesiel a je tiež autorkou jednej z najväčších paličkovaných čipiek o rozmere 3,5 × 3 m.

Vo svojej najnovšej tvorbe kombinuje viaceré techniky, predovšetkým tlač. Ide o novú techniku tlače, ktorá vychádza z objavu optiky spred 100 rokov. Ako prvá umelkyňa na Slovensku experimentuje s tzv. pohyblivými obrázkami. Autorka rôzne objekty a štruktúry pretvára abstrahovaním do vzdušných, beztiažových kompozícií, ktoré vás poľahky vtiahnu do tajomného sveta imaginárnych príbehov.

Viac z tvorby I. Lederer na http://ledererimage.blogspot.sk/

iveta ledere tvorba

maria terezia portret