Prejsť na obsah
Verejnosť

V piatok 11. decembra 2009 na vianočnom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik rektor univerzity prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., odovzdal ocenenia víťazom súťaže Vedec roka STU.

Cenu „Vedec roka STU 2009“ v kategórii „Významný vedecký prínos“ získal prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., profesor SvF STU za vytvorenie základov teórie agregačných funkcií zavŕšených monografiou „Aggregation Functions“.

 

Cenu „Vedec roka STU 2009“ v kategórii „Mladý vedecký pracovník“ získal Mgr. Andrej Dobrotka, PhD., vedecko-pedagogický pracovník MTF  STU za príspevok k objavom nových hviezd.

 

V kategórii „Významný vedecký prínos“ v tomto roku bolo udelené čestné uznanie doc. Ing. arch. Jane Pohaničovej, PhD., pedagogickej pracovníčke Fakulty architektúry STU za monografiu “Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča“.