Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU Oliver Moravčík sa stretol s predstaviteľmi Európskej asociácie pre hospodársky rozvoj – Fondu Ivana Čarnogurského. Rokovali o možnostiach spolupráce v oblasti stredoeurópskych stratégií pre modely zeleného hospodárstva, ekologickej a ekonomickej biotechnológie.

Nezisková organizácia, ktorú založil Ivan Čarnogurský starší, chce spolu s partnermi z Európy, USA a Ruska využiť vedecké poznatky a technológie „Industry 4.0“ na opätovné naštartovanie ekonomického rozvoja po období covidu a zmrazených hospodárskych vzťahov medzi štátmi EÚ a Ruskej federácie. Vychádza zo skúseností a podnetov z organizácie „Európsky hospodársky senát“ so sídlom v Mníchove, v ktorej bol Ivan Čarnogurský dlhoročným členom a šesť rokov viceprezidentom.

„Prediskutovali sme možnosti spolupráce. Výmena najnovších poznatkov a ich využitie na ďalší výskum a aplikovanie do praxe je jediná cesta, ako uspieť v náročnej medzinárodnej konkurencii. Platí to pre našu univerzitu i pre celé Slovensko,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík po stretnutí s čestným predsedom organizácie Ivanom Čarnogurským a predsedom jej dozornej rady Valerijom Krasilnikom.

„Dôsledky krízy súvisiacej s pandémiou zhoršili aj predtým existujúce problémy modernej spoločnosti a zdôraznili osobitný význam prípravy na novú technologickú štruktúru Industry 4.0 a konsolidované aktivity štátu, vedy a verejnosti,“ pripomenul Ivan Čarnogurský.

Európska asociácia pre hospodársky rozvoj – Fond Ivana Čarnogurského sídli vo Viedni, jej zakladajúcimi členmi sú významné osobnosti z priemyslu a bývalí politici. Prioritne sa chce zameriavať na prekonanie kríz v ekonomike, demografii a sociálnych oblastiach života v regiónoch krajín EÚ.