Prejsť na obsah
Verejnosť

Po úspechu projektu BESTPRAC v rámci výzvy COST sa FCHPT STU v Bratislave zúčastňuje ďalšej iniciatívy na podporu a posilnenie siete projektových a výskumných manažérov. Projekt „V4 + WB Network of Research Managers and Administrators (RMAs)“ je financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu a vedie ho maďarský výskumný inštitút HETFA. Zameriava sa na krajiny V4 (Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko) a krajiny západného Balkánu (vrátane Srbska, Bosny a Hercegoviny a Severného Macedónska) s ambíciou zlepšiť ich účasť na výskumných programoch financovaných EÚ s dôrazom na program Horizont Európa.

Cieľom projektu je znížiť priepasť v excelentnosti a zlepšovať zručnosti projektových manažérov v regióne prostredníctvom vytvárania siete kontaktov a organizácie školení. V priebehu projektu sa uskutoční séria webinárov na rôzne témy a zriadi sa nová platforma poskytujúca sieťové funkcie a učebné materiály pre zamestnancov pracujúcich v oblasti projektového manažmentu. Medzi hlavné témy bude patriť diskusia o právnych a finančných otázkach spojených s vedeckými (a pedagogickými) projektmi, vedecká komunikácia, ochrana a správa duševného vlastníctva a mnoho ďalších. S cieľom podporiť bezpečnú a „smart“ výmenu poznatkov po pandémii COVID-19 bude väčšina výstupov projektu k dispozícii bezplatne online.

Projekt sa začal v novembri 2020 a bude ukončený na medzinárodnej konferencii v Bratislave začiatkom roku 2022, ktorá sa uskutoční na pôde FCHPT STU v Bratislave.

Viac informácií o projekte nájdete na jeho oficiálnej web stránke.

Partnerstvo pozostáva z nasledovných členov: